Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

 1. Общи положения

 

Възложителят (наричан по-долу „Ови и Сари ООД“, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“) и Организаторът ( наричан по-долу „Бригада енд Ко“ ООД, „Организатор“ ) приемат сериозно защитата на Вашите лични данни и тази Политика за поверителност описва как събираме, използваме и споделяме Вашите данни в съответствие с приложимите закони.

 

 1. Събиране на лична информация

Организаторът събира, използва и споделя следната индивидуално идентифицираща информация („лични данни“) според Вашите действия на нашия уебсайт: Вашия адрес (обръщение, име и фамилия, адрес), Вашия имейл адрес, Вашия телефонен номер и Вашия IP адрес.

До степента, в която решите да предоставите на Ови и Сари ООД допълнителни категории лични данни за себе си или други като част от взаимодействията Ви с уебсайта или услуги, като изпращане на снимки или изявления/ мнения, Организаторът ще събира, използва и споделя такива лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Доколкото личните данни, които ни предоставяте, се отнасят до друго физическо лице, Вие се съгласявате, че сте получили съгласието на този човек да предоставите такива лични данни на Ови и Сари ООД.

Отбелязваме, че ние не събираме лични данни от деца и лица под 18-годишна възраст съзнателно и потребителите – деца и/или лица под 18-годишна възраст, не трябва да предоставят никакви лични данни без съгласието на родител/настойник.

 

 1. Използване на уебсайта

При посещение на уебсайта на Ови и Сари ООД, се записват временни данни за осъществяване на връзка (IP адрес, бисквитки, последно посетен URL, час и дата, достъп до файлове). Можем да съхраняваме, използваме и споделяме тази информация – лични данни, когато това е необходимо за вашето посещение на уебсайта или за договорни цели, например, когато решите да участвате в организирани от нас игри и др. чрез уебсайта, без Вашето конкретно одобрение. Също така ние проследяваме вида и обхвата на елементите на уебсайта, до които имате достъп, както и датата и часа на достъп. 

 

 1. Маркетингови цели

 

На уебсайта на Ови и Сари ООД данните се събират, използват и споделят с цел маркетинг и оптимизация. За това бисквитките (т.е. малки текстови файлове, които са запазени на Вашия компютър), могат да се използват за разпознаване на Вашия интернет браузър. Профилите за използване се създават от тези файлове под псевдоним. Важно е да знаете, че тези файлове не се използват, за да Ви идентифицират лично и не се комбинират с лични данни за носителя на псевдонима, освен ако не сте дали своето изрично съгласие за това. IP адресите се обработват и използват само в анонимна форма. Можете да деактивирате събирането на данни по всяко време, като промените настройките на „бисквитката за отказ“ (Вижте точка 3). Вие имате възможността да конфигурирате Вашия интернет браузър, така че да отхвърля бисквитките, но предупреждаваме, че това може да доведе до ограничение на достъп до определени страници или функции на сайта. 

 

 1. Използване на данни

 

Можем да споделяме Вашите лични данни при определени обстоятелства. Това би се случило в случай на изпълнение на задължение по закон или по друг начин, разрешен от закона. Например, можем да разкрием информация в отговор на съдебно разпореждане, призовка, искания на оправомощена държавна агенция или разследващ орган.

Можем също да споделяме информация при защита на интересите, правата и/или имущество на дружествата, собственост на Ови и Сари ООД, марките и друга собственост на Ови и Сари ООД или в извънредни ситуации (форсмажор).

Изцяло или отчасти може също да споделим информация за Вас в случай на прехвърляне на собствеността на Ови и Сари ООД. Например, в случай на сливане, придобиване, вливане или подобно събитие, можем да споделим информация с новия собственик. 

Последно – можем да споделяме информация с нашите доставчици. Например, можем да споделяме информация с компании, които ни помагат да доставим нашите продукти и услуги, включително хостинг на уебсайтове, изпълнение на поръчки и маркетинг.

 

 1. Права на потребителя

 

При отправено от Вас искане, Организаторът ще Ви предостави подробности за предоставените от вас лични данни, писмено или по електронен път. За въпроси, оплаквания или искания, моля, свържете се с:

Бригада енд Ко ООД, Brigada and Co Ltd

Ул.Ивац Войвода 10,

1000 София, България

a.pavlova@brgd.bg

office@brgd.bg

 

За да изтриете Вашите данни, моля да се свържете гореописаните данни. Ваше право е да оттеглите определени разрешения за използването на Вашите лични данни по електронна поща или с писмо. 

 

Тази Политика за поверителност може да бъде променяна. Всеки път, когато това се случи, ние ще публикуваме актуална политика (с нова дата на влизане в сила) на този сайт чрез връзка от началната страница. Моля, проверявайте Политиката за поверителност всеки път, когато изпращате лични данни чрез този сайт.

Настоящата Политика за поверителност е в сила от 12.03.21г.

 1. Авторско право 

Съдържанието на този уебсайт е обект на защита на авторските права и други права на собственост. Това включва, но не се ограничава до дизайн, текст, изображения, графика, аудио или видео файлове и тяхното подреждане на уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички търговски и други марки, търговски наименования и дизайн на опаковки, са собственост на Ови и Сари ООД. Ползването им е недопустимо без предварително писмено разрешение на Ови и Сари ООД.

Можете да изтегляте съдържание само за Ваша лична, нетърговска употреба. Не се разрешава разпространение, промяна или по-нататъшно възпроизвеждане на съдържанието на този уебсайт, независимо дали по търговски или нетърговски причини.

Информация на този уебсайт се публикува временно, във вид и пълнота каквито Ови и Сари ООД е могло да предостави. С настоящите условия за ползване, Дружеството прави отказ от отговорност и предоставяне на уверения или гаранции по отношение на точността или пълнотата на тази информация, или относно наличието ѝ на сайта и производна на тази информация, както и за информацията на всеки сайт, към който настоящият препраща. Връзките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство за потребителите на този сайт. Ови и Сари ООД не носи отговорност доколкото позволява българското законодателство, за щети или наранявания, произтичащи от възприемането на публикуваната информация и за информация публикувана в следствие от неправомерен достъп (хакерска атака), от достъп или невъзможност за достъп на потребителите до този сайт.

 

Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

 1. Общи положения

 

Възложителят (наричан по-долу „Ови и Сари ООД“, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“) и Организаторът ( наричан по-долу „Бригада енд Ко“ ООД, „Организатор“ ) приемат сериозно защитата на Вашите лични данни и тази Политика за поверителност описва как събираме, използваме и споделяме Вашите данни в съответствие с приложимите закони.

 

 1. Събиране на лична информация

Организаторът събира, използва и споделя следната индивидуално идентифицираща информация („лични данни“) според Вашите действия на нашия уебсайт: Вашия адрес (обръщение, име и фамилия, адрес), Вашия имейл адрес, Вашия телефонен номер и Вашия IP адрес.

До степента, в която решите да предоставите на Ови и Сари ООД допълнителни категории лични данни за себе си или други като част от взаимодействията Ви с уебсайта или услуги, като изпращане на снимки или изявления/ мнения, Организаторът ще събира, използва и споделя такива лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Доколкото личните данни, които ни предоставяте, се отнасят до друго физическо лице, Вие се съгласявате, че сте получили съгласието на този човек да предоставите такива лични данни на Ови и Сари ООД.

Отбелязваме, че ние не събираме лични данни от деца и лица под 18-годишна възраст съзнателно и потребителите – деца и/или лица под 18-годишна възраст, не трябва да предоставят никакви лични данни без съгласието на родител/настойник.

 

 1. Използване на уебсайта

При посещение на уебсайта на Ови и Сари ООД, се записват временни данни за осъществяване на връзка (IP адрес, бисквитки, последно посетен URL, час и дата, достъп до файлове). Можем да съхраняваме, използваме и споделяме тази информация – лични данни, когато това е необходимо за вашето посещение на уебсайта или за договорни цели, например, когато решите да участвате в организирани от нас игри и др. чрез уебсайта, без Вашето конкретно одобрение. Също така ние проследяваме вида и обхвата на елементите на уебсайта, до които имате достъп, както и датата и часа на достъп. 

 

 1. Маркетингови цели

 

На уебсайта на Ови и Сари ООД данните се събират, използват и споделят с цел маркетинг и оптимизация. За това бисквитките (т.е. малки текстови файлове, които са запазени на Вашия компютър), могат да се използват за разпознаване на Вашия интернет браузър. Профилите за използване се създават от тези файлове под псевдоним. Важно е да знаете, че тези файлове не се използват, за да Ви идентифицират лично и не се комбинират с лични данни за носителя на псевдонима, освен ако не сте дали своето изрично съгласие за това. IP адресите се обработват и използват само в анонимна форма. Можете да деактивирате събирането на данни по всяко време, като промените настройките на „бисквитката за отказ“ (Вижте точка 3). Вие имате възможността да конфигурирате Вашия интернет браузър, така че да отхвърля бисквитките, но предупреждаваме, че това може да доведе до ограничение на достъп до определени страници или функции на сайта. 

 

 1. Използване на данни

 

Можем да споделяме Вашите лични данни при определени обстоятелства. Това би се случило в случай на изпълнение на задължение по закон или по друг начин, разрешен от закона. Например, можем да разкрием информация в отговор на съдебно разпореждане, призовка, искания на оправомощена държавна агенция или разследващ орган.

Можем също да споделяме информация при защита на интересите, правата и/или имущество на дружествата, собственост на Ови и Сари ООД, марките и друга собственост на Ови и Сари ООД или в извънредни ситуации (форсмажор).

Изцяло или отчасти може също да споделим информация за Вас в случай на прехвърляне на собствеността на Ови и Сари ООД. Например, в случай на сливане, придобиване, вливане или подобно събитие, можем да споделим информация с новия собственик. 

Последно – можем да споделяме информация с нашите доставчици. Например, можем да споделяме информация с компании, които ни помагат да доставим нашите продукти и услуги, включително хостинг на уебсайтове, изпълнение на поръчки и маркетинг.

 

 1. Права на потребителя

 

При отправено от Вас искане, Организаторът ще Ви предостави подробности за предоставените от вас лични данни, писмено или по електронен път. За въпроси, оплаквания или искания, моля, свържете се с:

Бригада енд Ко ООД, Brigada and Co Ltd

Ул.Ивац Войвода 10,

1000 София, България

a.pavlova@brgd.bg

office@brgd.bg

 

За да изтриете Вашите данни, моля да се свържете гореописаните данни. Ваше право е да оттеглите определени разрешения за използването на Вашите лични данни по електронна поща или с писмо. 

 

Тази Политика за поверителност може да бъде променяна. Всеки път, когато това се случи, ние ще публикуваме актуална политика (с нова дата на влизане в сила) на този сайт чрез връзка от началната страница. Моля, проверявайте Политиката за поверителност всеки път, когато изпращате лични данни чрез този сайт.

Настоящата Политика за поверителност е в сила от 12.03.21г.

 1. Авторско право 

Съдържанието на този уебсайт е обект на защита на авторските права и други права на собственост. Това включва, но не се ограничава до дизайн, текст, изображения, графика, аудио или видео файлове и тяхното подреждане на уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички търговски и други марки, търговски наименования и дизайн на опаковки, са собственост на Ови и Сари ООД. Ползването им е недопустимо без предварително писмено разрешение на Ови и Сари ООД.

Можете да изтегляте съдържание само за Ваша лична, нетърговска употреба. Не се разрешава разпространение, промяна или по-нататъшно възпроизвеждане на съдържанието на този уебсайт, независимо дали по търговски или нетърговски причини.

Информация на този уебсайт се публикува временно, във вид и пълнота каквито Ови и Сари ООД е могло да предостави. С настоящите условия за ползване, Дружеството прави отказ от отговорност и предоставяне на уверения или гаранции по отношение на точността или пълнотата на тази информация, или относно наличието ѝ на сайта и производна на тази информация, както и за информацията на всеки сайт, към който настоящият препраща. Връзките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство за потребителите на този сайт. Ови и Сари ООД не носи отговорност доколкото позволява българското законодателство, за щети или наранявания, произтичащи от възприемането на публикуваната информация и за информация публикувана в следствие от неправомерен достъп (хакерска атака), от достъп или невъзможност за достъп на потребителите до този сайт.

 

0
  0
  Твоята количка
  Твоята количка е празнаКъм пекарните